Wydrukuj tę stronę

Intencje

 

Sprawę Mszy świętych, które celebruje każdy kapłan reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego:
Kan. 901 Kapłan może odprawić Mszę Świętą za kogokolwiek, zarówno za żywych jak i umarłych.
Kan. 945 § 1. Zgodnie z uznanym zwyczajem Kościoła, każdy kapłan celebrujący lub koncelebrujący Mszę Św. może przyjąć ofiarę złożoną, aby odprawić Mszę Św. w określonej intencji.
§ 2. Usilnie zaleca się kapłanom, ażeby także nie otrzymawszy ofiary odprawiali Mszę Św. w intencji wiernych, zwłaszcza ubogich
Kan. 946 Wierni składający ofiarę, aby w ich intencji była odprawiona Msza Św., przyczyniają się do dobra Kościoła oraz uczestniczą przez tą ofiarę w jego trosce o utrzymanie szafarzy i ich dzieł.

 

Jak zamówić Mszę Św.?

Aby zamówić Mszę Św. prosimy o kontakt pocztą e-mail: ibp.polonia@gmail.pl lub telefoniczny: 515 253 808. Na życzenie zostanie wysłane potwierdzenie pod wskazany adres.

Gdy jest to możliwe można wskazać formularz Mszy św. lub modlitwy dodatkowe wg podstawowych zasad wyboru formularzy i modlitw.

Wszystkie Msze Św. zostaną odprawione w klasycznym rycie rzymskim


"Jeżeli szczerze pokutujący umarliby w miłości Boga, zanim godnymi owocami pokuty zadośćuczynili za wykroczenia i zaniedbania, ich dusze po śmierci zostaną oczyszczone karami czyśćcowymi. W łagodzeniu tego rodzaju kar dopomaga im wstawiennictwo śywych wiernych, mianowicie ofiary Mszy świętych, modlitwy i jałmużny, i inne pobożne obowiązki, które zwykli wykonywać wierni za innych wiernych, zgodnie z uchwałami Kościoła."

Bulla "Laetentur caeli" Sobór Florencki 6 lipca 1439


Poprzednia strona: Służba Boża
Następna strona: audio