Historia Religii – Od Pradziejów do Współczesności

Początki Wierzeń Ludzkich Historia religii sięga samych początków ludzkości. Pierwotne religie, związane z życiem plemiennym i naturą, były wyrazem poszukiwania odpowiedzi na fundamentalne pytania o życie, śmierć i siły przyrody. Pierwsze formy religijności zazwyczaj opierały się na animizmie – przekonaniu, że w każdym elemencie natury drzemie duch czy życiowa energia. Skały, rzeki, drzewa, zwierzęta – …