Na czym polega "duszpasterstwo Tradycji"? Jakie cele należy sobie wyznaczyć Czego wymaga dojrzaża postawa bycia katolikiem? Warto przeczytać:

Model duszpasterstwa Tradycyjnego

Patrząc na rozwój duszpasterstw tradycyjnych w Polsce i na świecie, dostrzec można znaczne rónice w ich dojrzałości i skali działania, ale także widoczny jest pewien wzorzec w ich rozwoju (...)

Parafia dla tradycyjnych katolików

Ojciec Święty Benedykt XVI wysyła ku wszystkim biskupom świata bardzo jasny przekaz jak powinni postąpić. Przewodniczący Komisji Pontyfikalnej Ecclesia Dei, Dari kard. Castrillon Hoyos komentując powstanie tradycyjnej parafii personalnej w Rzymie, wskazał tę decyzję diecezji rzymskiej jako przykład do naśladowania dla wszystkich diecezji na całym świecie (...)

Salus animarum suprema lex !