Wydrukuj tę stronę

Wsparcie dla IBP Polonia

Instytut Dobrego Pasterza to nasze wspólne dzieło. Daleko nam jeszcze do takiego rozwoju jaki jest naszym wielkim marzeniem. Zwłaszcza leży nam głęboko na sercu obecność IDP w Polsce. Drodzy wierni, ufamy, że również i Wy podzielacie to pragnienie nas kapłanów i waszych synów, którzy są alumnami naszego seminarium. Wam chcemy służyć ku większej chwale naszego Pana! Jednak, aby zrealizować to, do czego jesteśmy powołani potrzebujemy pomocy z Waszej strony, a niczego nie potrzeba bardziej niż waszej modlitwy, ofiarności i cierpliwości, bo Boże młyny mielą powoli...

Obecnie żadna fundacja, stowarzyszenie ani osoba prywatna nie jest upoważniona do zbierania środków na Instytut Dobrego Pasterza w jego imieniu. Osoby pragnące wesprzeć nasze dzieło mogą dokonywać wpłat na:

Można ponadto wesprzeć bezpośrednio ks. Grzegorza Śniadocha IBP.

Więcej informacji udziela dk. Mateusz Markiewicz IBP.


Ad maiorem Dei gloriam !