Wydrukuj tę stronę

to, co zakupili??cie i podarowali??cie...

Zakupione od 1 stycznia 2009

Liturgia

1001 Bielizna liturgiczna (300 z??)

1003 Krzy?? o??tarzowy - (1400 z??)

1007 Stu??a fioletowa - (200 z??)

1008 Ma??a puszka na hostie do codziennej Mszy ??w - (200 z??)

1009 Renowacja kielicha do Mszy ??w. (400 z??)

1010 Patena do kielicha - (300 z??)

1011 Komplet sze??ciu ??wiecznik??w do kaplicy (1000 z??)

1012 Welon na monstrancj??? 32 z??

1013 Patena do Komunii ??w. - (290 z??)

1014 Poz??acana ??y??eczka do ampu??ek 42 z??

1015 Naczynia na oleje (potr??jne nr 958) - (176 z??)

1016 Puszka na komunikanty 689 z??

1018 oprawienie nowych tablic o??tarzowych - 200 z??

1019 lichtarze na uroczyste Msze ??w. - 1500 z??


Pozycje ksi?????kowe

2052 Angel Rodrigez Luno, Scelti in Cristo per essere santi - 100 z??

2054 ??w. Augustyn, Pa??stwo Bo??e -?? 105 z??

2055 Marie-Dominique Chenu OP "Wst???p do filozofii ??w. Tomasza z Akwinu" - ok. 34 z??

2056 Etienne Gilson, Tomizm - 34 z??

2057 F. R. Chateaubriand, Geniusz chrze??cija??stwa - 25 z??

2058 Marcin Karas, Z dziej??w Ko??cio??a. Ci???g??o????? i zmiana - 30 z??

2059 Wies??aw Gadowski, Apologetyczny Katechizm Katolicki - 29 z??

2060 Zuccaro Cataldo, Teologia ??mierci - 29 z??

2061 Augustyn Jankowski OSB, Eschatologia Nowego Testamentu - ok. 50 z??

2062 ?šw. Tomasz z Akwinu, Komentarz do Ewangelii ??w. Jana - 96 z??

2063 Bractwo Kap??a??skie ?šw. Piusa X "Rewolucja liturgiczna" - 15 z??

2064 Michael Davies "Sob??r Watyka??ski II a wolno????? religijna" - 24 z??

2065 Marcel Lefebvre "Kr??tka historia mojego d??ugiego ??ycia" - 2 szt. - 20 z??

2066 ??w. Ludwik Maria Grignon de Montfort "Pisma wybrane" t.1 - 35 z??

2067 Romano Amerio, "Iota unum" - 100 z??

2068 Pius Parsch, Rok liturgiczny t. I-III - 100 z??

2200 Jacques-Melchior Villefranche "Pius IX, dzieje, ??ycie, epoka" - 0 z??


Inne

2000 drukarka kolorowa - 500 z??


Poprzednia strona: Wsparcie dla IBP Polonia