Wydrukuj tę stronę

Wyższe Seminarium Duchowne Św. Wincentego a Paulo

Jednym z głównych celów Instytutu Dobrego Pasterza jest zapewnienie młodym mężczyznom, których Bóg wezwał do swojej służby, solidnej formacji kapłańskiej w prawdziwie rzymskim duchu. Kładziemy na to szczególny nacisk, gdyż ów antyrzymski resentyment króluje obecnie w wielu semianariach i uniwersytetach katolickich. Jest to zjawisko tym bardziej niebezpieczne, gdyż nasiąkają nim młodzi klerycy - często zupełnie bez własnej winy - razem z błędami liberalizmu i modernizmu, które cechują studia w dużej liczbie współczesnych seminariów.

Seminarium Instytutu Dobrego Pasterza znajduje się we Francji w diecezji Chartes w małej miejscowości Courtalain. Mieści się w małym pałacyku (dawnej szkole) na terenie posiadłości Markiza de Gontaut-Biron. Warunki materialne są naprawdę skromne - wręcz ubogie, ale takie są początki. Alumni mają jednak zapewnione wystarczajęce warunki, aby studiować filozofię i przygotowywać się do przyszłej pracy kapłańskiej. Seminarium jest otoczone wielkim parkiem i lasami, gdzie seminarzyści mogą znaleźć spokój i ciszę. Języki wykładowe to francuski i łacina. Od kandydatów do seminarium wymagana jest znajomość przynajmniej języka francuskiego w stopniu podstawowym.

Przyszli kapłani odbywają formację która trwa 6 lat. W tym czasie młodzi męczyźni w skupieniu oddają się modlitwie i nauce. Codziennie, wspólnie uczestniczą we Mszy Świętej, wspólnie też odmawiają godziny brewiarzowe i Różaniec. Rozmyślanie poranne, comiesięczny dzień skupienia i coroczne sześciodniowe rekolekcje zapewniają solidną formację duchową i pielęgnują życie wewnętrzne. Ich droga do kapłaństwa prowadzi tradycyjnie przez osiem stopni: tonsurę, przez którą zostają włączeni do grona kleru, ostiariusza, lektora, egzorcysty, akolity, subdiakona i diakona. Na końcu poprzez świecenia prezbiteratu, zostają na wieki kapłanami Jezusa Chrystusa.

Formacja kleryków opiera się na Ratio fundamentalis, wydanej 6 stycznia 1970 r. przez Kongregację ds. Seminariów. Według tych zasad alumni uczą się filozofii klasycznej, a Summa Teologiczna i filozofia św. Tomasza z Akwinu jest podstawą nauczania jak to również zaleca Kodeks Prawa Kanonicznego: "wykłady teologii dogmatycznej, oparte są zawsze na słowie Bożym pisanym, łcznie ze świętą Tradycją, przy pomocy których alumni wnikają w tajemnice zbawienia, zwłaszcza za nauczycielem Tomaszem" (Kan 252). Przyszli księa nabywają ponadto gruntownej znajomości tekstów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, Pisma Świętego i Ojców Kościoła, a także podstawy śpiewu kościelnego i ceremonii liturgicznych, tak, by mogli w przyszłości godnie sprawować Najświętszą Ofiarę.

Kształcenie przyszłych kapłanów odbywa się w dwóch etapach:

Etap I - Rok propedeutyczny i studium filozofii

Alumni poznają podstawy duchowości oraz pilnie studiują filozofię klasyczną oraz historię filozofii. Do tego dochodzi m.in logika, filozofia przyrody, ontologia, metafizyka i etyka. Oprócz tego odbywają intensywny kurs łaciny, śpiewu i opanowują podstawy liturgiki. (zobacz listę)

Etap II - Studium świętej teologii

Po zapoznaniu się z podstawami duchowości i filozofii klasycznej, następuje etap studiów teologicznych. W tym czasie przyszli "dobrzy pasterze" studiują traktaty świętej teologii połączone z wieloma dodatkowymi wykładami objaśniającymi myśl współczesną. Wszystko ma być przeprowadzone w taki sposób, aby klerycy mieli solidne podstawy tomistyczne i jednocześnie rozumieli zawiłości wspóczesnych problemów i polemik, dotyczących naszej katolickiej wiary.

Czas formacji

Ważne jest, aby przyszli kapłani Instytutu, pełni entuzjazmu i dumni ze swojego zaangażowania dla Kościoła, mieli szanse ukończyć swoją formację w duchu rzymskiej romanitas. Studiowanie jest zawsze źródłem wielu łask i pozostawia na zawsze w sercach kapłanów znamię tego wielkiego przywileju, który otwiera ich umysły na spojrzenie głęboko katolickie.

Ponieważ IBP prowadzi duszpasterstwo na parafiach, musi zatem jednocześnie odpowiedzieć na poważny kryzys intelektualny i kulturowy naszych czasów. Solidna formacja i szerokie spojrzenie jakie daje możliwość studiowania w kilku krajach będzie pomocą dla naszych kapłanów w szukaniu wyjścia z tego kryzysu.

Podsumowanie

Sposób formacji, studia za granicą, konieczność nauki języków obcych i specyfika posługi duszpasterskiej sprawiają że "dobrymi pasterzami" zostają naprawdę najlepsi - czyli ci, których Pan naprawdę powołał do naszego Instytutu, a których powołał tym też pobłogosławi i da im łaskę wytrwania.

Odwagi, nie lękajcie się i duc in altum !

Instytut Dobrego Pasterza 2008

 

Informacje dla kandydatów na alumnów i braci

tekst: [polski] [latina]

Strony www

www.seminairesaintvincent.fr

http://disputationes.over-blog.com/

Biuletyn Seminaryjny

"Dobry Pasterz z Coutalain" nr 4 - lato 2010
"Dobry Pasterz z Courtalain" nr 3 - jesień/zima 2009
"Dobry Pasterz z Courtalain" nr 2 - wiosna 2009
"Dobry Pasterz z Courtalain
" nr 1 - jesień 2008


Poprzednia strona: Formy przynależności
Następna strona: Duc in altum