Wednesday, October 12 2016

Chrześcijanie w Polsce

church-2817154_960_720.jpgChrześcijaństwo w Polsce jest bardzo zakorzenione. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I oznaczało przynależność Polski do części krajów zachodnioeuropejskich. Chrześcijanie wywodzili się z kultury łacińskiej, jak i greckiej. Państwo kreuje swój wizerunek, jako kraj katolicki. Religia w naszym kraju jest ściśle związana z nim. Związek ten widać najbardziej podczas kryzysów państwowych, zagrożeń czy utraty niepodległości.

Continue reading...

Thursday, October 6 2016

Czy wiara w Polsce ma mocną podstawę?

cross-1979473_960_720.jpgChrzest, który miał miejsce w 966 roku rozpoczął erę trwającego do dziś w Polsce katolicyzmu. Wiara chrześcijańska pomimo początkowej nieufności na stałe zadomowiła się w naszym kraju.

Według ostatnich badań katolicyzm nadal stanowi główną religię wyznawaną w Polsce. Wstrząsające krajem przez wiele wieków wojny, rozbiory oraz pomniejsze walki nie zachwiały podstaw na których oparta została wiara katolicka. Jej wyznawanie pomimo trudności wynikających z braku miejsc kultu religijnego, a także szerzących się prześladowań nie zniechęciło Polaków, a wręcz wzmocniło ich odczucia religijne.

Continue reading...

Wednesday, October 5 2016

Jaką rolę pełni religia w Polsce?

person-371015_960_720.jpgStare porzekadło ludowe mówi, że o polityce i kościele nie powinno się dyskutować, szczególnie przy stole. Pomimo tego, ze czasy się zmieniają to to co związane z polityką i religią budzi nie mniejsze emocje niż kilka lat temu. W związku z tym rozmowy na ten temat są coraz częściej zawiązywane również podczas rodzinnych uroczystości, czy innego rodzaju spotkań.

Continue reading...

Thursday, October 29 2015

Wyznania na terenie Polski

christ-898330_960_720.jpgChrześcijaństwo na Polskę miało ogromny wpływ od zarania dziejów. W przeszłości, na naszych terenach dominowały wyznania pogańskie. Z czasem zostały wypierane przez chrześcijan o tradycji łacińskiej. Przełomowym momentem jest rok 966, kiedy to Mieszko I przyjął Chrzest Polski. Od tego czasu państwo zaczęło należeć do części państw chrześcijańskich Europy Zachodniej. Państwo i chrześcijaństwo są u nas silnie ze sobą związane. Przenikają się, razem współdziałają, ale zachowują pełną niezależność i autonomię.

Continue reading...

- page 1 of 2