Wydrukuj tę stronę

Dzieła

Działalność apostolska prowadzona w imieniu Kościoła należy do samej natury Instytutu Dobrego Pasterza Realizujemy nasze cele poprzez różne rodzaje dzieła ewangelizacyjne, duszpasterskie i wychowawcze.

Oprócz kształcenia kapłanów, podstawowym miejscem realizacji naszej formy duszpasterstwa jest parafia. Instytut może, chce i pragnie służyć poprzez prowadzenie parafii personalnych, w których źródłem życia jest liturgia i posługa sakramentalna realizowana w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Kapłani Instytutu Dobrego Pasterza posługują różnego rodzaju wspólnotom katolików przywiązanych do Tradycji katolickiej, jak również tam, gdzie wierni pragną poznać tradycyjne formy modlitwy oraz pobożności, będącej wielowiekowym i nieprzemijającym skarbem Kościoła.
Ponadto, Instytut zakłada i prowadzi różnorakie ośrodki duszpasterskie i domy rekolekcyjne, gdzie nasi kapłani prowadzą szeroką działalność m.in. dni skupienia dla wiernych i rekolekcji w duchu św. Ignacego z Loyoli, organizujemy różnego rodzaju konferencje i spotkania, prowadzimy działalność wydawnicza itp.


Instytut Dobrego Pasterza zakłada i prowadzi szkoły katolickie, w których dzieci i młodzież jest wychowywana w duchu prawdziwie katolickim wg klasycznych metod. Szkoła prawdziwie katolicka winna integralnie uzupełniać duszpastestwo parafialne.Poza tym kapłani i bracia Instytutu zajmują się wszelkiego rodzaju dziełami apostolskimi służącymi wychowaniu młodzieży jak duszpasterstwo drużyn harcerskich, bycie kapelanami na różnego rodzaju obozach, pielgrzymkach oraz innych wyjazdach.Realizując nasze działania apostolskie jesteśmy otwarci i podejmujemy wszelkiego rodzaju prace, dzieła oraz formy duszpasterstwa. Wszystko na chwałę Boga i Kościoła Świętego oraz cywilizacji chrześcijańskiej

Ad Maiorem Dei Gloriam !


Poprzednia strona: Cele instytutu
Następna strona: Formy przynależności