Instytut Dobrego Pasterza to nasze wspólne dzieło. Daleko nam jeszcze do takiego rozwoju jaki jest naszym wielkim marzeniem. Zwłaszcza leży nam głęboko na sercu obecność IDP w Polsce. Drodzy wierni, ufamy, że również i Wy podzielacie to pragnienie nas kapłanów i waszych synów, którzy są alumnami naszego seminarium. Wam chcemy służyć ku większej chwale naszego Pana! Jednak, aby zrealizować to, do czego jesteśmy powołani potrzebujemy pomocy z Waszej strony, a niczego nie potrzeba bardziej niż waszej modlitwy, ofiarności i cierpliwości, bo Boże młyny mielą powoli...

Obecnie żadna fundacja, stowarzyszenie ani osoba prywatna nie jest upoważniona do zbierania środków na Instytut Dobrego Pasterza w jego imieniu. Osoby pragnące wesprzeć nasze dzieło mogą dokonywać wpłat na:

Można ponadto wesprzeć bezpośrednio ks. Grzegorza Śniadocha IBP.

Więcej informacji udziela dk. Mateusz Markiewicz IBP.


Ad maiorem Dei gloriam !