Poniżej zamieszczamy artykuły, wypowiedzi i wywiady z rónymi ludźmi i dostojnikami Kościoła. Jedne należą już niemalże do klasyki, inne są mniej znane, a jeszcze inne celowo pomijane. Nie znaczy to, że IDP zgadza się czy utożsamia z każdż wyrażoną w nich opinią, jednak z uwagi na dyskusję jaka toczy się w Kościele o miejsce Tradycji katolickiej, uważamy, że opinie te powinny być szczególnie wzięte pod uwagę.

Liturgia

 

Katolicka Nauka Społeczna


Varia