Wydrukuj t─Ö stron─Ö

Og??oszenia

Grudzie??

29 grudnia - Wroc??aw

Ksi─?dz pra??at Stanis??aw Pawlaczek serdecznie zaprasza na uroczyst─? Msz─? ??w. o godz. 18:00 w ko??ciele NMP na Piasku. Celebrans: ks. Philippe Laguerie IBP, dk. Leszek Kr??likowski, IBP sdk. Grzegorz ?Üniadoch IBP. Po Mszy ??w. spotkanie z ksi─?dziem Laguerie w kaplicy zimowej.

7 grudnia - Zalesie Dolne (Piaseczno)

Msza ??piewana na II Niedziel─? Adwentu godz. 15:30 w ko??ciele N.M.P. Wspomo??ycielki Wiernych, przy ul. Modrzewiowej 2. Celebrans: ks. Grzegorz ?Üniadoch

 

Listopad

30 listopada - P??ock

Uroczysta Msza ??w. w ko??ciele ??w. Jana Chrzciciela godz. 13:30. Celebrans: ks. Grzegorz ?Üniadoch IDP. Kazanie: ks. Piotr Grzywaczewski

23 listopada (niedziela) - Boles??awiec

Msza ??w. w ko??ciele parafialnym p.w. ??w. Cyryla i Metodego ul. Kr??tka (boczna ?üasickiej) o godz. 16:00. Celebrans: ks. Grzegorz ?Üniadoch. Serdecznie zapraszamy.

16 listopada (niedziela) - Wroc??aw

Stowarzyszenie Ruch Kultury Chrze??cija??skiej "Odrodzenie" serdeczniezaprasza w niedziel─? 16 listopada o godzinie 14.00, do ko??cio??a parafii p. w. ?Üwi─?tej Rodziny przy ul. Monte Cassino 68┬á (dzielnica S─?polno). Celebrans: ks. Grzegorz

11 listopada (90 rocznica odzyskania niepodleg??o??ci) - Warszawa

Msza ??w. w ko??ciele p.w. ?Üw. J??zefa Oblubie??ca NMP (Wizytki) o godz. 9:30. Celebrans: ks. Grzegorz

9 listopada - Wroc??aw

Uroczysta Msza ??w. w ko??ciele NMP na Piasku, godz. 18:00. Celebrans: ks. Grzegorz ?Üniadoch, diakon: o. Nikodem OCD, subdiakon: ks. Jaros??aw Pow─?ska. Kazanie: ks. ppor. Krzysztof Szpyt

2 listopada - Przemy??l

Msza ??w. w kaplicy ??w. Rafa??a Kalinowskiego w ko??ciele pw. ??w. Teresy (klasztor karmelit??w) godz. 8:30

Pa??dziernik

28 pa??dziernika - Wroc??aw

Sympozjum naukowe liturgia ancilla theologiae REFLEKSJA NAD LISTEM APOSTOLSKI APOSTOLSKIM Ô?×SUMMORUM PONTIFICUM" PAPIE??A BENEDYKTA XV (wi─?cej...)

26 pazdziernika - Warszawa

Uroczysta liturgia z asyst─? w ko??ciele pw. ??w. Benona (rynek Nowego Miasta) o godz. 14:00. Celebrans: ks. Grzegorz IDP, diakon: ks. Jaros??aw Pow─?ska, subdiakon (in functione): kl. Tomasz Wuczko. Serdecznie zapraszamy !!!

19 pa??dziernika - ?üom??a

Uroczysta Msza prymicyjna z asyst─? ks. Grzegorza ?Üniadoch w rodzinnej parafii pw. Bo??ego Cia??a ul. Przykoszarowa 26 godz. 12:00 suma

1 wrze??nia 2009 r.

Wszystkich zainteresowanych utworzeniem dru??yny skautowej w─?drownik??w (+17 lat) pod patronatem IDP (dalej...)

 

 

 


previous: Intencje
next: Harcerstwo