Wydrukuj t─Ö stron─Ö

Listy do wiernych

O najwa??niejszych sprawach i rzeczach dotycz─?cych funkcjonowania naszego Instytutu, mo??na przeczyta─? w listach i biuletynach skierowanych do wiernych, przyjaci???? i wszystkich kt??rzy w jakikolwiek spos??b wspieraj─? dzia??alno??─? Instytutu Dobrego Pasterza.Prze??o??ony IBP w Rzymie - List do Dobroczy??c??w

 

"S??owo Ma??ych Si??str Dobrego Pasterza" nr 2 - listopad 2008
"S??owo Ma??ych Si??str Dobrego Pasterza" nr 1 - pa??dziernik 2008