Imprimer cette page

Wsparcie dla IBP Polonia

Instytut Dobrego Pasterza to nasze wsp??lne dzie??o. Daleko nam jeszcze do takiego rozwoju jaki jest naszym wielkim marzeniem. Zw??aszcza le??y nam g??─?boko na sercu┬á obecno??─? IDP w Polsce. Drodzy wierni, ufamy, ??e r??wnie?? i Wy podzielacie to pragnienie nas kap??an??w i waszych syn??w, kt??rzy s─? alumnami naszego seminarium. Wam chcemy s??u??y─? ku wi─?kszej chwale naszego Pana! Jednak, aby zrealizowac to, do czego jeste??my powo??ani potrzebujemy pomocy z Waszej strony, a niczego┬á nie potrzeba bardziej ni?? waszej modlitwy, ofiarno??ci i cierpliwo??ci, bo Bo??e m??yny miel─? powoli...

 

1. Liturgia - to co potrzebne do S??u??by Bo??ej

2. Funkcjonowanie IBP Polonia- to co potrzebne, aby by─? bardziej skutecznym w duszpasterstwie

3. Finanse -istnienie i rozw??j IBP Polonia, czyli utrzymanie naszych kleryk??w i ksi─???y...

4. Fachowa pomoc - W wielu specjalistycznych dziedzinach potrzebujemy Waszej pomocy


 

Ad maiorem Dei gloriam !